Men’s Watches

ĐỒNG HỒ NAM

Ladies Watches

ĐỒNG HỒ NỮ

Unisex Watches

ĐỒNG HỒ UNISEX

SWATCH COLLECTION

-20%
3.470.000 2.776.000
-20%
2.800.000 2.240.000
-20%
2.090.000 1.672.000
-20%
2.090.000 1.672.000
-20%
4.793.000 3.834.000
-20%
2.000.000 1.600.000
-20%
2.090.000 1.672.000
-20%
2.000.000 1.600.000

BIG IDEAS, BOLDER PERSONALITIES

Một bộ sưu tập đồng hồ mới lấy cảm hứng từ những ý tưởng táo bạo, được thiết kế cho các nhân vật mạnh mẽ hơn nữa. Với một cú đá từ mặc đường phố đô thị, các mô hình này có một đầu xem đơn giản là nổi bật Ø47mm, với mũi tên lớn chỉ di chuyển tiếp theo của bạn đến đúng hướng. Một kính phẳng hoàn toàn mới làm nổi bật bản in 3D trên mặt số và làm phẳng thiết kế hiện đại của đồng hồ.